Pazarlama ve PR çalışmalarının markanız için çok önemli olduğunu biliyoruz. Pinek Medya, pazarlama ve PR konusunda sizlere destek sağlamaktadır. Peki pazarlama PR çalışmalarına neler dahildir?

Pazarlama çalışmalarındaki uzman kadromuz ile sizlere danışmanlıkta dahil olmak üzere, Reklam filmi çekimi, drone çekimi, ürün fotoğraf çekimi, kurumsal kimlik ve kurumsal ürünler ile birlikte sosyal medya üzerinden markanızın gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız!

gibi alanlarda hizmet vererek markanız adına sizlerle çalışmaktayız.

PR nedir?

PR (Public Relations), bir kişi veya kurum için halkın genel algısını başarılı şekilde iletişim kanallarının kullanılarak yönetilmesidir. Türkçeye Halkla İlişkiler olarak çevrilen kavram, bir marka veya kişinin halkın karşısında itibarını korumak, desteklemek, bilinirliğini ve düşüncesini arttırmak, davranış biçimlerine etki etmek sonucunda oluşturulan bir itibar yönetim biçimidir.

PR çalışmaları günümüzde büyük küçük fark etmeksizin tüm kişi veya organizasyonlar için hayati öneme sahiptir. Yapılan PR çalışmaları sayesinde toplulukların dikkati çekilerek, topluluk gözünde olumlu bir imaj ve ilişki çalışmaları gerçekleştirilir. Görev bildirimleri yoluyla, sosyal medya içerikleriyle, internet sitesi içerikleriyle ve geleneksel medya kanalları kullanılarak yapılabilir.

İşte bizlerde bunun farkında olarak şirketinizi, markanızın itibarını arttık misyonu ile yola çıktık. Uzman kadromuz markanızı en yukarı taşıyacağız.

Pazarlama Nedir?

Günlük hayatımızın hemen her anında ve alanında pazarlamadan bahsederiz. Pazarlama Nedir ? dersek. Öyle bir alandır ki berberden akademik tartışmaların yapıldığı platformlara kadar her yerde karşımıza çıkar. Pazarlamanın hayatın içinde ve hatta tam da merkezinde olması onun bu denli geniş çapta konuşulmasına ve tartışılmasına neden olmaktadır.

İşletmenin bir fonksiyonu olarak ele aldığımız zaman Pazarlamanın en büyük özelliğinin işletmeye gelir getiren fonksiyon olduğunu görüyoruz. Diğer fonksiyonlardan farklı olarak pazarlama, işletmenin ürettiği ürünlerin tüketici ile buluşmasını ve bu buluşmanın neticesinde de işletmeye gelir getirmektedir.

Markalaştırma

Bir marka olmak şık bir logodan çok daha fazlasını gerektiriyor. Markalar da insanlar gibidir. İnsanları tarif etmek için kullandığımız sıfatlar markalar için de geçerlidir.